Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 4 504,4 -0,9%
Spotrebné dane 1 992,7 9,6%
z minerálnych olejov 1 065,9 -1,4%
z liehu 212,1 -0,1%
z piva 59,7 -4,0%
z vína 3,7 16,8%
z tabaku a tabakových výrobkov 609,3 37,9%
Zelené dane 41,9 105,0%
Nepriame dane spolu 6 497,1 2,2%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.