Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nepriame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z pridanej hodnoty 4 182,1 770 1 805 -0,9%
Spotrebné dane 1 930,8 356 833 9,6%
z minerálnych olejov 1 032,1 190 445 -1,4%
z liehu 196,9 36 85 -0,1%
z piva 55,8 10 24 -4,0%
z vína 4,3 1 2 16,8%
z tabaku a tabakových výrobkov 601,9 111 260 37,9%
Zelené dane 39,8 7 17 105,0%
Nepriame dane spolu 6 112,9 1 126 2 638 2,2%

Popis tabuľky

Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.