Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 0,0% 0,0
Obecné dane 0,0% 0,0
Dane z nehnuteľností 0,0% 0,0
Dane z pozemkov n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 0,0% 0,0
Dane určované obcami a VÚC spolu 0,0% 0,0
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 0,0% 0,0
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 0,0% 0,0

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.