Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 11,6 n.a.
Obecné dane 511,6 n.a.
Dane z nehnuteľností 327,0 n.a.
Dane z pozemkov n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 184,7 n.a.
Dane určované obcami a VÚC spolu 523,2 n.a.
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 442,0 n.a.
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 613,6 n.a.

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.