Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 5,3% 7,1
Obecné dane 2,6% 12,7
Dane z nehnuteľností 4,2% 12,6
Dane z pozemkov n.a.  
Dane zo stavieb n.a.  
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a.  
Dane za tovary a služby 0,0% 0,1
Dane určované obcami a VÚC spolu 3,2% 19,8
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb -2,0% -25,5
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb -2,0% -8,6

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.