Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 139,2 26 60 7,5%
Obecné dane 476,7 88 205 8,5%
Dane z nehnuteľností 304,5 56 131 10,9%
Dane z pozemkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 172,2 32 74 4,5%
Dane určované obcami a VÚC spolu 615,9 114 264 8,3%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 196,9 221 514 1,7%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 401,1 74 172 2,0%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.