Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 121,3 22 52 2,9%
Obecné dane 426,2 78 184 3,2%
Dane z nehnuteľností 266,3 49 115 4,5%
Dane z pozemkov 71,1 13 31 3,1%
Dane zo stavieb 183,4 34 79 5,1%
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 11,7 2 5 3,1%
Dane za tovary a služby 159,9 29 69 1,1%
Dane určované obcami a VÚC spolu 547,5 101 236 3,1%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 996,7 184 430 -6,7%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 331,8 61 143 -7,1%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel. Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.