Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Zamestnanci verejnej správy

Ústredná správa spolu
z toho:
Rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie
Verejné vysoké školy
Fondy
Ďalšie subjekty verejnej správy
Územná samospráva (vrátane preneseného výkonu št. správy)
Fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
Verejná správa spolu
medziročná zmena

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad rozpočtovaného počtu zamestnancov verejnej správy. V prehľade nie sú započítaní zamestnanci štátnych podnikov, tento prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka.