Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady a ostatné odmeny 7,9% 542,8
Medzispotreba 8,1% 333,7
Sociálne platby 3,8% 573,4
Úrokové výdavky 7,0% 87,6
Dotácie -38,5% -236,1
Tvorba fixného kapitálu 12,0% 277,9
Kapitálové transfery 82,7% 155,5
Konsolidované výdavky verejnej správy 4,5% 1 449,5

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.