Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 6 857,3 5,0%
Medzispotreba 4 125,3 -4,2%
Sociálne platby 14 946,6 3,7%
Úrokové výdavky 1 248,2 -3,2%
Dotácie 612,5 -18,8%
Tvorba fixného kapitálu 2 321,7 -48,6%
Kapitálové transfery 188,0 -38,6%
Konsolidované výdavky verejnej správy 32 234,6 -5,6%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.