Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady a ostatné odmeny 27,2% 1 507,7
Medzispotreba 14,3% 581,8
Sociálne platby 6,7% 934,6
Úrokové výdavky 3,9% 52,4
Dotácie -22,5% -134,4
Tvorba fixného kapitálu 126,9% 2 827,6
Kapitálové transfery -25,4% -190,4
Konsolidované výdavky verejnej správy 17,4% 5 277,4

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.