Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 5 541,8 5,3%
Medzispotreba 4 073,0 9,1%
Sociálne platby 14 025,6 3,2%
Úrokové výdavky 1 327,0 -4,4%
Dotácie 598,1 -10,8%
Tvorba fixného kapitálu 2 228,3 77,9%
Kapitálové transfery 749,5 45,1%
Konsolidované výdavky verejnej správy 30 414,5 11,6%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.