Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady a ostatné odmeny 29,2% 1 435,7
Medzispotreba 17,3% 603,8
Sociálne platby 2,5% 339,8
Úrokové výdavky 0,9% 12,0
Dotácie -42,0% -415,1
Tvorba fixného kapitálu 158,2% 1 564,1
Kapitálové transfery -42,1% -276,6
Konsolidované výdavky verejnej správy 9,6% 2 687,0

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.