Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 4 920,3 8,3%
Medzispotreba 3 497,9 8,8%
Sociálne platby 13 757,9 3,8%
Úrokové výdavky 1 375,0 7,8%
Dotácie 989,1 -16,8%
Tvorba fixného kapitálu 988,7 17,0%
Kapitálové transfery 656,3 -5,7%
Konsolidované výdavky verejnej správy 28 049,6

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.