Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady a ostatné odmeny n.a. n.a.
Medzispotreba n.a. n.a.
Sociálne platby n.a. n.a.
Úrokové výdavky n.a. n.a.
Dotácie n.a. n.a.
Tvorba fixného kapitálu n.a. n.a.
Kapitálové transfery n.a. n.a.
Konsolidované výdavky verejnej správy n.a. n.a.

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.