Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Pracujúci a zamestnanci

2014 2015 2016 2017 2018
Zamestnanci vo verej. sektore 635 300 655 200 663 100 674 900 678 200
Zamestnanci v súkrom. sektore 1 363 900 1 401 400 1 444 700 1 467 500 1 518 500
Podnikatelia spolu 362 000 363 600 381 700 382 700 380 900
Ostatní pracujúci 1 800 3 800 2 600 1 700 1 400
Pracujúci celkove 2 363 000 2 424 000 2 492 100 2 526 800 2 579 000

Popis tabuľky

Za zamestnancov vo verejnom sektore sa v rámci metódy Výberového zisťovania pracovných síl považujú osoby pracujúce v štátnom podniku, v organizácii s vlastníctvom územnej samosprávy (krajskej samosprávy a samosprávy obce) a osoby pracujúce v organizácii s medzinárodným vlastníctvom s prevažujúcim verejným sektorom. Údaje sú vždy k 31.12. daného roka.