Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdy, odmeny, poistné 20,5% 71,0
Nákup tovarov a služieb 17,1% 34,4
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 13,5% 54,3
Kapitálové výdavky, nákup majetku 41,4% 35,8
Finančné operácie a úroky -26,2% -11,3
Výdavky VÚC spolu 17,5% 189,1

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.