Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdy, odmeny, poistné -2,9% -10,3
Nákup tovarov a služieb -17,2% -43,6
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 17,7% 61,5
Kapitálové výdavky, nákup majetku -16,0% -23,3
Finančné operácie a úroky 653,0% 145,0
Výdavky VÚC spolu 11,5% 129,1

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.