Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vyšších územných celkov

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdy, odmeny, poistné -4,1% -14,9
Nákup tovarov a služieb -7,9% -17,7
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám 12,5% 43,1
Kapitálové výdavky, nákup majetku 23,2% 20,5
Finančné operácie a úroky -42,2% -16,9
Výdavky VÚC spolu 1,3% 14,1

Popis tabuľky

Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.