Koľko štát minul?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 2 019,7 371 780 7,9%
Nákup tovarov a služieb 1 183,7 217 457 1,7%
Transfery 471,1 86 182 2,5%
Kapitálové výdavky a transfery 469,3 86 181 -17,2%
Splácanie úrokov 25,0 5 10 1,9%
Finančné operácie, splátky dlhov 220,0 40 85 0,0%
Výdavky obcí spolu 4 388,7 805 1 695 1,9%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).