Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 573,3 2,8%
Nákup tovarov a služieb 1 079,5 0,0%
Transfery 431,1 0,0%
Kapitálové výdavky a transfery 493,9 0,0%
Splácanie úrokov 32,0 0,0%
Finančné operácie, splátky dlhov 192,0 0,0%
Výdavky obcí spolu 3 801,8 -7,1%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).