Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdy, odmeny, poistné 15,4% 218,5
Nákup tovarov a služieb 4,6% 47,2
Transfery 7,3% 30,3
Kapitálové výdavky a transfery 37,4% 243,0
Splácanie úrokov -24,5% -7,3
Finančné operácie, splátky dlhov 32,3% 62,0
Výdavky obcí spolu 15,9% 593,6

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).