Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 418,7 22,9%
Nákup tovarov a služieb 1 034,2 9,7%
Transfery 415,8 18,7%
Kapitálové výdavky a transfery 650,6 11,5%
Splácanie úrokov 30,0 -21,9%
Finančné operácie, splátky dlhov 192,0 9,5%
Výdavky obcí spolu 3 741,2 15,4%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).