Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdy, odmeny, poistné 2,3% 30,0
Nákup tovarov a služieb 12,8% 111,7
Transfery 0,0% 0,0
Kapitálové výdavky a transfery 6,8% 50,8
Splácanie úrokov 0,0% 0,0
Finančné operácie, splátky dlhov 0,0% 0,0
Výdavky obcí spolu 5,4% 192,5

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).