Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 302,4 3,6%
Nákup tovarov a služieb 874,2 7,1%
Transfery 375,8 -3,6%
Kapitálové výdavky a transfery 750,6 -0,1%
Splácanie úrokov 29,0 3,6%
Finančné operácie, splátky dlhov 232,0 -15,6%
Výdavky obcí spolu 3 564,0 1,5%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).