Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 236,9 -1,8%
Nákup tovarov a služieb 848,0 -10,3%
Transfery 368,4 4,8%
Kapitálové výdavky a transfery 884,9 20,2%
Splácanie úrokov 28,0 -5,3%
Finančné operácie, splátky dlhov 275,0 23,7%
Výdavky obcí spolu 3 641,3 2,0%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).