Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdy, odmeny, poistné 4,9% 59,7
Nákup tovarov a služieb -8,8% -91,0
Transfery -2,9% -10,6
Kapitálové výdavky a transfery -10,1% -96,4
Splácanie úrokov 9,0% 2,5
Finančné operácie, splátky dlhov 145,9% 227,7
Výdavky obcí spolu 2,4% 91,7

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).