Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 228,8 3,2%
Nákup tovarov a služieb 846,2 -0,2%
Transfery 345,1 0,3%
Kapitálové výdavky a transfery 862,3 28,5%
Splácanie úrokov 34,2 -12,2%
Finančné operácie, splátky dlhov 175,9 51,0%
Výdavky obcí spolu 3 492,5 9,9%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).