Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Všeobecné verejné služby -40,7% -75,0
Ekonomická oblasť 17,7% 46,1
Zdravotníctvo n.a. n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 24,6% 15,5
Vzdelávanie 15,5% 73,3
Sociálne zabezpečenie 7,0% 14,3
Výdavky VÚC spolu 0,9% 11,1

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest.