Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Všeobecné verejné služby 47,4% 48,8
Ekonomická oblasť 4,3% 10,3
Zdravotníctvo 80,1% 2,7
Rekreácia, kultúra a náboženstvo -0,7% -0,5
Vzdelávanie 11,5% 52,2
Sociálne zabezpečenie 9,7% 18,9
Výdavky VÚC spolu 12,5% 132,3

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest.