Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Všeobecné verejné služby 3,0% 2,9
Ekonomická oblasť 27,5% 52,4
Zdravotníctvo -25,8% -2,6
Rekreácia, kultúra a náboženstvo -18,1% -11,0
Vzdelávanie -3,1% -15,7
Sociálne zabezpečenie -6,1% -11,8
Výdavky VÚC spolu 1,3% 14,1

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest.