Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Všeobecné verejné služby 2,8% 26,8
Verejný poriadok a bezpečnosť 6,1% 3,9
Ekonomická oblasť -4,3% -21,3
Ochrana životného prostredia 9,3% 30,9
Bývanie a občianska vybavenosť 19,6% 77,1
Zdravotníctvo 61,2% 3,4
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 7,5% 16,2
Vzdelávanie 21,2% 272,1
Sociálne zabezpečenie 10,8% 17,6
Výdavky obcí spolu 15,9% 593,6

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.