Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 950,6 4,4%
Verejný poriadok a bezpečnosť 64,7 12,4%
Ekonomická oblasť 497,3 27,8%
Ochrana životného prostredia 333,8 18,1%
Bývanie a občianska vybavenosť 394,3 40,7%
Zdravotníctvo 5,6 38,1%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 215,4 12,8%
Vzdelávanie 1 282,2 6,2%
Sociálne zabezpečenie 163,0 9,4%
Výdavky obcí spolu 3 741,2 15,4%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.