Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Všeobecné verejné služby 10,3% 84,2
Verejný poriadok a bezpečnosť 20,7% 10,8
Ekonomická oblasť 1,6% 6,6
Ochrana životného prostredia 6,3% 17,7
Bývanie a občianska vybavenosť 9,3% 38,6
Zdravotníctvo -21,4% -2,2
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 25,3% 57,5
Vzdelávanie 15,9% 181,8
Sociálne zabezpečenie 3,9% 5,1
Výdavky obcí spolu 11,5% 400,1

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.