Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 820,3 13,3%
Verejný poriadok a bezpečnosť 52,2 19,6%
Ekonomická oblasť 410,5 7,6%
Ochrana životného prostredia 281,9 13,4%
Bývanie a občianska vybavenosť 416,5 11,9%
Zdravotníctvo 10,3 8,9%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 227,9 13,1%
Vzdelávanie 1 143,4 6,0%
Sociálne zabezpečenie 129,5 9,2%
Výdavky obcí spolu 3 492,5 9,9%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.