Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Všeobecné verejné služby -19,4% -761,3
Obrana -1,9% -11,9
Verejný poriadok a bezpečnosť 11,0% 139,8
Ekonomická oblasť -28,3% -1 150,0
Ochrana životného prostredia -49,0% -264,2
Bývanie a občianska vybavenosť -12,2% -22,6
Zdravotníctvo 3,7% 4,8
Rekreácia, kultúra a náboženstvo -12,5% -39,9
Vzdelávanie -1,9% -36,8
Sociálne zabezpečenie -1,0% -39,6
Výdavky vlády spolu -12,8% -2 181,8

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.