Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 921,5 5,2%
Obrana 636,8 -7,8%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 265,6 4,5%
Ekonomická oblasť 4 070,1 -8,6%
Ochrana životného prostredia 539,0 -0,1%
Bývanie a občianska vybavenosť 186,0 -5,3%
Zdravotníctvo 127,1 -91,4%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 319,0 -2,9%
Vzdelávanie 1 945,2 7,1%
Sociálne zabezpečenie 3 991,2 17,4%
Výdavky vlády spolu 17 001,5 -5,2%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.