Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Všeobecné verejné služby -18,3% -590,7
Obrana -1,3% -8,8
Verejný poriadok a bezpečnosť 5,0% 60,7
Ekonomická oblasť -11,0% -418,8
Ochrana životného prostredia -51,9% -400,2
Bývanie a občianska vybavenosť 3,2% 5,6
Zdravotníctvo -1,7% -24,4
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 8,3% 19,9
Vzdelávanie -7,9% -151,5
Sociálne zabezpečenie -4,8% -171,1
Výdavky vlády spolu -9,9% -1 679,8

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.