Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur
Všeobecné verejné služby 3 223,0
Obrana 665,1
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 208,1
Ekonomická oblasť 3 812,7
Ochrana životného prostredia 771,3
Bývanie a občianska vybavenosť 178,5
Zdravotníctvo 1 400,7
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 239,8
Vzdelávanie 1 913,4
Sociálne zabezpečenie 3 544,9
Výdavky vlády spolu 16 957,8

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.