Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Všeobecné verejné služby -21,4% -686,7
Obrana 0,5% 3,9
Verejný poriadok a bezpečnosť 15,4% 177,3
Ekonomická oblasť -10,6% -389,8
Ochrana životného prostredia -21,8% -67,7
Bývanie a občianska vybavenosť -6,4% -11,7
Zdravotníctvo 3,8% 55,0
Rekreácia, kultúra a náboženstvo -6,9% -23,5
Vzdelávanie -3,4% -66,3
Sociálne zabezpečenie 2,1% 69,5
Výdavky vlády spolu -5,8% -940,0

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.