Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 212,1 6,1%
Obrana 737,3 -15,3%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 154,2 1,3%
Ekonomická oblasť 3 689,3 6,8%
Ochrana životného prostredia 310,0 8,4%
Bývanie a občianska vybavenosť 182,4 -39,7%
Zdravotníctvo 1 437,9 13,8%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 343,3 11,4%
Vzdelávanie 1 939,8 1,4%
Sociálne zabezpečenie 3 270,6 94,1%
Výdavky vlády spolu 16 277,0 15,0%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.