Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Tovary a služby Skutočnosť oproti rozpočtu Tovary a služby v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Bežné transfery Skutočnosť oproti rozpočtu Bežné transfery v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Kapitálové výdavky Skutočnosť oproti rozpočtu Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR -4,8% -0,7 -17,5% -1,6 -42,6% -0,4 922,6% 3,1
Kancelária prezidenta SR 8,3% 0,2 -2,8% 0,0 2,1% 0,0 -15,4% 0,0
Úrad vlády SR 36,0% 2,5 -8,7% -0,5 -50,7% -13,0 322,6% 3,3
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.        
Ústavný súd SR 6,6% 0,2 12,5% 0,1 20,1% 0,0 5 930,0% 1,2
Najvyšší súd SR -2,9% -0,2 72,0% 0,5 99,1% 0,1 -75,1% -0,1
Generálna prokuratúra SR 11,1% 5,7 39,5% 2,9 81,9% 1,1 -8,0% 0,0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0% 0,0 -7,7% -0,1 154,1% 0,0 -81,0% -0,1
Ministerstvo zahraničných vecí SR -5,7% -3,5 12,2% 4,2 13,7% 2,6 -18,1% -1,4
Ministerstvo obrany SR -6,0% -21,8 3,2% 8,5 2,0% 3,4 108,4% 1,7
Ministerstvo vnútra SR 0,6% 3,4 11,8% 25,2 -1,6% -0,9 166,7% 71,8
Ministerstvo spravodlivosti SR 3,1% 6,3 16,8% 11,1 10,1% 1,7 -48,7% -6,9
Ministerstvo financií SR 6,2% 9,7 -61,9% -210,3 19,4% 0,5 329,1% 62,1
Ministerstvo životného prostredia SR 22,4% 4,1 -35,6% -4,6 150,8% 34,7 -27,9% -91,9
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 12,4% 17,0 -67,8% -187,6 3,4% 57,0 -61,7% -212,2
Ministerstvo zdravotníctva SR 4,0% 1,2 -89,5% -108,5 11,8% 146,6 19 901,0% 99,5
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 6,3% 8,2 -41,3% -48,5 4,9% 86,4 339,3% 10,2
Ministerstvo kultúry SR 22,1% 2,6 51,0% 6,9 -1,5% -2,1 195,9% 19,6
Ministerstvo hospodárstva SR 1,6% 0,2 -56,0% -12,4 75,4% 9,4 -14,9% -24,7
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 16,3% 7,4 -12,7% -9,3 -44,2% -470,2 113,2% 257,9
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 10,8% 3,3 -37,4% -68,9 35,1% 229,4 -54,3% -683,4
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,6% 0,2 24,2% 3,6 99,7% 0,6 199,1% 3,3
Štatistický úrad SR 2,2% 0,3 16,5% 0,7 31,6% 0,4 900,3% 6,4
Úrad pre verejné obstarávanie SR 16,8% 0,3 21,1% 0,2 -72,7% 0,0 4 618,7% 1,1
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 3,9% 0,1 -54,0% -1,1 35,2% 0,3 -28,9% 0,0
Úrad priemyselného vlastníctva SR 1,1% 0,0 -9,6% -0,1 54,0% 0,1 -25,0% 0,0
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 8,6% 0,1 494,6% 8,7 -0,1% 0,0 n.a. n.a.
Protimonopolný úrad SR 0,7% 0,0 57,2% 0,3 -13,5% 0,0 0,4% 0,0
Národný bezpečnostný úrad -2,8% -0,2 -16,9% -0,3 136,0% 0,1 661,2% 0,3
Správa štátnych hmotných rezerv SR 15,2% 0,2 -7,5% -2,2 173,6% 0,0 174,7% 5,0
Všeobecná pokladničná správa -89,4% -16,6 -99,3% -142,6 -15,3% -606,5 -20,4% -1,9
Slovenská akadémia vied 12,8% 3,3 52,0% 5,4 7,4% 1,6 3 122,4% 16,8
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.        
Náklady spolu 1,8% 35,2 -35,6% -718,4 -4,8% -517,0 -18,8% -459,3

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.