Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Tovary a služby Skutočnosť oproti rozpočtu Tovary a služby v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Bežné transfery Skutočnosť oproti rozpočtu Bežné transfery v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Kapitálové výdavky Skutočnosť oproti rozpočtu Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 3,0% 0,4 -17,5% -1,6 126,8% 0,2 151,5% 8,2
Kancelária prezidenta SR 10,5% 0,2 -26,9% -0,5 3,9% 0,0 38,5% 0,1
Úrad vlády SR 35,3% 2,5 -23,1% -1,7 -8,8% -3,6 156,2% 1,6
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 10,4% 0,2 6,1% 0,0 -3,1% 0,0 485,0% 0,1
Najvyšší súd SR -4,0% -0,3 46,3% 0,3 -8,0% 0,0 -43,4% 0,0
Generálna prokuratúra SR 1,7% 0,9 15,5% 1,2 40,1% 0,6 -0,9% 0,0
Najvyšší kontrolný úrad SR -0,8% -0,1 124,0% 1,4 41,2% 0,0 1 406,9% 3,0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 3,6% 2,1 15,6% 4,9 10,8% 2,0 128,6% 4,9
Ministerstvo obrany SR -3,9% -14,4 7,6% 17,4 0,5% 0,7 -8,6% -0,5
Ministerstvo vnútra SR 0,1% 0,6 19,8% 39,9 77,5% 18,3 91,3% 45,6
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,3% 0,5 5,5% 3,6 -0,9% -0,1 64,1% 1,6
Ministerstvo financií SR 4,3% 6,7 -71,1% -317,1 78,9% 2,9 234,5% 39,2
Ministerstvo životného prostredia SR 27,8% 5,2 -8,8% -1,0 141,1% 36,1 -58,8% -456,0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 11,2% 14,8 -70,5% -205,4 2,4% 38,5 -54,5% -151,8
Ministerstvo zdravotníctva SR 7,8% 2,3 -91,1% -140,0 1,5% 17,9 18 409,8% 92,0
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 6,0% 7,8 -51,7% -65,3 3,2% 55,7 611,8% 18,9
Ministerstvo kultúry SR 16,5% 2,0 -6,3% -0,8 8,8% 12,1 242,1% 16,3
Ministerstvo hospodárstva SR -12,3% -2,2 -50,4% -12,4 406,6% 43,1 -27,6% -77,5
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 14,7% 6,6 -20,3% -12,4 -42,2% -426,0 211,8% 396,8
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 17,6% 5,0 -17,0% -18,4 18,4% 90,9 -30,6% -383,0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,7% 0,2 145,1% 12,6 177,8% 0,8 2 312,9% 16,1
Štatistický úrad SR 8,5% 1,0 5,3% 0,5 51,6% 0,5 2 612,3% 12,1
Úrad pre verejné obstarávanie SR 10,6% 0,2 22,8% 0,2 123,5% 0,0 5 916,1% 1,8
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 5,8% 0,1 -17,8% -0,4 -19,7% -0,1 0,0% 0,0
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,6% 0,0 2,4% 0,0 28,0% 0,0 121,7% 0,1
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 4,6% 0,1 -6,0% -0,1 -0,8% 0,0 -3,2% 0,0
Protimonopolný úrad SR 0,3% 0,0 41,7% 0,2 -95,8% 0,0 170,0% 0,0
Národný bezpečnostný úrad -1,0% -0,1 -14,1% -0,3 267,8% 0,2 -66,0% 0,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 12,8% 0,2 59,0% 17,8 23,8% 0,0 -4,1% -0,4
Všeobecná pokladničná správa -6,5% -0,1 -97,6% -37,8 -14,5% -355,2 -27,9% -1,8
Slovenská akadémia vied 10,9% 2,8 26,9% 3,0 5,0% 1,1 3 053,9% 16,5
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Náklady spolu 2,3% 45,4 -36,6% -708,7 -5,1% -463,5 -13,7% -396,4

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.