Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Tovary a služby Skutočnosť oproti rozpočtu Tovary a služby v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Bežné transfery Skutočnosť oproti rozpočtu Bežné transfery v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Kapitálové výdavky Skutočnosť oproti rozpočtu Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR -5,2% -0,8 66,8% 3,9 -58,4% -1,9 31,5% 5,2
Kancelária prezidenta SR 14,7% 0,3 -9,1% -0,2 -2,7% 0,0 -15,6% 0,0
Úrad vlády SR 37,5% 2,9 96,6% 6,0 213,9% 25,7 998,1% 10,2
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 7,0% 0,2 40,4% 0,2 37,3% 0,0 6 335,0% 1,3
Najvyšší súd SR -5,2% -0,4 88,5% 0,7 57,3% 0,0 217,0% 0,2
Generálna prokuratúra SR -2,8% -1,5 3,3% 0,3 30,8% 0,4 648,2% 2,7
Najvyšší kontrolný úrad SR -1,4% -0,1 56,7% 0,7 441,7% 0,1 220,8% 0,5
Ministerstvo zahraničných vecí SR -7,0% -4,0 15,4% 5,3 -1,0% -0,1 34,9% 1,6
Ministerstvo obrany SR 2,7% 9,5 7,2% 20,6 -11,1% -20,0 261,4% 20,3
Ministerstvo vnútra SR 1,6% 10,1 30,5% 51,3 74,7% 24,1 615,8% 106,3
Ministerstvo spravodlivosti SR -2,4% -5,1 55,0% 26,8 194,5% 10,0 23,0% 0,6
Ministerstvo financií SR 6,7% 11,0 -47,5% -149,0 113,8% 1,7 301,2% 37,2
Ministerstvo životného prostredia SR -24,2% -4,9 -38,8% -7,3 118,6% 32,2 -53,5% -140,7
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 11,2% 15,2 -72,4% -227,1 2,1% 34,5 -28,8% -77,9
Ministerstvo zdravotníctva SR 5,7% 1,8 -85,2% -82,4 4,4% 57,6 1 565,1% 53,9
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 3,2% 4,5 -38,7% -44,4 5,5% 93,4 116,5% 3,5
Ministerstvo kultúry SR 14,1% 1,8 -55,7% -14,2 20,3% 24,5 75,5% 8,2
Ministerstvo hospodárstva SR 5,1% 1,0 -43,7% -14,1 243,9% 25,4 -17,4% -44,8
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 35,2% 16,3 8,0% 4,5 1,3% 7,7 7,5% 33,3
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené -27,3% -2,7 -72,0% -20,9 -71,3% -289,7 157,0% 76,8
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 16,9% 4,1 4,0% 2,5 28,5% 87,3 -21,1% -218,0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR -0,3% -0,1 189,3% 18,0 166,6% 0,8 942,3% 11,3
Štatistický úrad SR 5,3% 0,8 -15,3% -1,4 137,3% 1,4 117,9% 5,7
Úrad pre verejné obstarávanie SR 2,8% 0,1 19,8% 0,2 221,1% 0,0 29,0% 0,0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 7,0% 0,1 10,8% 0,2 -10,8% 0,0 0,0% 0,0
Úrad priemyselného vlastníctva SR -4,8% -0,1 -4,6% 0,0 9,5% 0,0 149,4% 0,1
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR -1,0% 0,0 -5,2% -0,1 1,2% 0,0 0,0% 0,0
Protimonopolný úrad SR 0,6% 0,0 -8,1% -0,1 215,4% 0,0 91,3% 0,0
Národný bezpečnostný úrad -5,3% -0,3 -13,6% -0,3 186,6% 0,1 504,0% 0,3
Správa štátnych hmotných rezerv SR 8,1% 0,1 111,1% 14,1 154,5% 0,0 70,5% 9,6
Všeobecná pokladničná správa -94,7% -37,9 -95,0% -20,6 -17,1% -449,6 324,4% 20,5
Slovenská akadémia vied 7,8% 2,1 33,7% 3,7 9,3% 2,1 194,0% 10,7
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Náklady spolu 1,2% 24,0 -24,1% -420,4 -3,7% -332,3 -2,5% -61,1

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.