Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Lieky a zdravotnícke pomôcky n.a. n.a.
Lôžková a kúpeľná starostlivosť n.a. n.a.
Ambulantná starostlivosť n.a. n.a.
Iná zdravotná starostlivosť n.a. n.a.
Výdavky na správu, zisk (strata) n.a. n.a.
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk n.a. n.a.
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 1,6% 63,0

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu nákupu liekov na predpis.