Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Lieky a zdravotnícke pomôcky 6,2% 64,0
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 3,8% 48,0
Ambulantná starostlivosť 1,3% 18,0
Iná zdravotná starostlivosť n.a. n.a.
Výdavky na správu, zisk (strata) n.a. n.a.
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk n.a. n.a.
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 3,8% 148,3

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu nákupu liekov na predpis.