Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Lieky a zdravotnícke pomôcky 0,0% 0,0
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 0,0% 0,0
Ambulantná starostlivosť 0,0% 0,0
Iná zdravotná starostlivosť 0,0% 0,0
Výdavky na správu, zisk (strata) 0,0% 0,0
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) 0,0% 0,0
Zdravotnícke pomôcky 0,0% 0,0
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk 0,0% 0,0
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 0,0% 0,0

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu nákupu liekov na predpis.