Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 050,0
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 1 295,0
Ambulantná starostlivosť 590,0
Iná zdravotná starostlivosť 225,0
Výdavky na správu, zisk (strata) 166,0
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) 160,0
Zdravotnícke pomôcky 135,0
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk 26,3
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 3 647,3

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu nákupu liekov na predpis.