Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Lieky a zdravotnícke pomôcky 0,0% 0,1
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 0,0% 0,0
Ambulantná starostlivosť -11,8% -97,2
Iná zdravotná starostlivosť 26,6% 96,9
Výdavky na správu, zisk (strata) 0,0% 0,1
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) -0,8% -0,2
Zdravotnícke pomôcky 0,1% 0,1
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk 0,5% 0,1
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 0,0% -0,1

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu nákupu liekov na predpis.