Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 026,9 8,6%
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 931,0 5,1%
Ambulantná starostlivosť 827,2 -5,9%
Iná zdravotná starostlivosť 364,1 12,0%
Výdavky na správu, zisk (strata) 124,9 4,2%
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) 24,2 0,0%
Zdravotnícke pomôcky 137,9 6,2%
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk 25,9 4,0%
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 3 462,1 4,3%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu nákupu liekov na predpis.